Monika Dąbrowska Picewicz RZEŹBA

plen

BEZ TYTUŁU

RZEŹBA

masa szmotowa, porcelana barwiona,