Monika Dąbrowska Picewicz NACZYNIE

plen

NACZYNIA OWALNE

NACZYNIE

porcelana, masy barwione
wypalanie w piecu sodowym

Prywatna kolekcja