Monika Dąbrowska Picewicz NACZYNIE

plen

MISY BULE

NACZYNIE

formy naczyniowe z podwójnymi ściankami, lepione metodą wałeczków, masa szamotowa, masy barwione